Copyright by K.K. Sobek 2017
Współpraca XV LO z uczelniami

Plan lekcji

Absolwenci - ankieta

Absolwencie XV LO
Prosimy wypełnij ankietę!

ANKIETA

Przekaż 1%

W ramach akcji „1% dla mojej szkoły” rodzice i sympatycy naszej szkoły mogą przekazać 1% kwoty swojego podatku
w rozliczeniu rocznym PIT.
Klasa 1B (2016/2017)- klasą akademicką!
22 sierpnia 2016 roku, na kolejny już rok szkolny, podpisane zostało przez prof. dr hab. Tomasza Rynarzewskiego - reprezentującego Wydział gospodarki Międzynarodowej UE i panią dyrektor Grażynę Lach, porozumienie o współpracy. Celem tych działań jest przybliżenie licealistom istotnych problemów rozwijającej się gospodarki, przygotowanie ich do studiów i działalności w kołach naukowych a także uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych. Uczniowie klasy 1B ( o profilu biologiczno- geograficznym) będą uczestniczyli w wykładach, seminariach na terenie uczelni lub w warsztatach prowadzonych przez naukowców i studentów w naszej szkole. Koordynatorami działań są: dr Łukasz Bryl (UE) i pani Danuta Kosztyła (XV LO, wychowawczyni klasy IB). Życzymy owocnej współpracy!

Klasy humanistyczne na Uniwersytecie

15 czerwca 2016 r. klasy IA i IIA, wraz z opiekunami projektu, w ramach współpracy z Wydziałem Filologii Polskiej UAM brały udział w II Międzyszkolnej Konferencji Popularnonaukowej "PROLOG DOROSŁOŚCI" .
[więcej...]

Lekcja z notariuszem
13 kwietnia 2016 r. gościliśmy w naszej szkole notariusza Sławomira Łakomego oraz aplikanta notarialnego Jakuba Borowskiego, którzy przeprowadzili zajęcia dla naszych uczniów na temat czynności notarialnych oraz funkcjonowania kancelarii notarialnej.
[więcej...]

Zajęcia o zawodzie komornika
W dniu 10 lutego 2016 r. gościliśmy w naszej szkole Pana komornika Marka Grzelaka, który przeprowadził zajęcia dla naszych uczniów na temat przebiegu egzekucji sądowej oraz pracy w zawodzie komornika.
[więcej...]

Chemia zapachów
Na Wydziale Chemii Politechniki Poznańskiej trzeciego grudnia 2015 r. uczniowie klasy drugiej i trzeciej o profilu biologiczno-chemicznym wysłuchali z zaciekawieniem wykładu pani dr hab. inżynier Beaty Strzemięckiej.
[więcej...]

Wykłady i warsztaty na Wydziale Biologii UAM

W grudniu 2015 r. uczniowie naszej szkoły z kl. II d biol.-chem. mieli okazję uczestniczyć w zajęciach przeprowadzonych na UAM na Wydziale Biologii. Wykłady i warsztaty dotyczyły różnych rodzajów mikroskopów, ich budowy i zasad działania oraz preparatów, które można obserwować.
[więcej...]

Noc Naukowców w bibliotece 25 września 2015 r.
Na zaproszenie Biblioteki Uniwersyteckiej uczestniczyliśmy w projekcie „Gdzie mieszkają książki naukowców” - Medialab - Odkryj i wyszukaj książkę naukową - Nagraj film.
[więcej...]

Warsztaty z prawa pracy.

21 maja 2015 r. w ramach współpracy nawiązanej z Wydziałem Prawa i Administracji UAM gościliśmy w naszym Liceum Pana mgr Aleksandra Gadkowskiego, który na co dzień prowadzi zajęcia dla studentów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz pracuje w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.
[czytaj więcej]

Fascynujący świat roślin
W dniu 19 maja 2015 r. uczniowie klasy biologiczno-chemicznej (I D) brali udział w trzeciej edycji międzynarodowej akcji Fascynujący Świat Roślin 2015, organizowanej przez Wydział Biologii na UAM pod patronatem Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach.
[więcej...]


„Uczenie się przez odkrywanie praw przyrody”.

27 marca 2015 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Piotr Jagodziński i dr Robert Wolski zaprezentowali nam pięć doświadczeń chemicznych.
[czytaj więcej]

Wykłady otwarte z chemii.
25 marca udaliśmy się na wykład otwarty prowadzony przez Panią dr Joannę Kurek zatytułowany „Jadalne barwy - o barwnikach i ich zastosowaniu w żywności”.
[czytaj więcej]

Współpraca z Wydziałem Filologii Polskiej UAM w I półroczu 2014/2015.
W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy współpracę z wyższą uczelnią, która obejmuje tegoroczną klasę humanistyczną 1a. Ponieważ to pierwsze doświadczenie tego typu w naszej szkole, byliśmy bardzo ciekawi, w jaki sposób owa współpraca będzie przebiegała.
[czytaj więcej]


5 lutego 2015 roku gościliśmy w naszej szkole pana dr Michała Strzelbickiego, który jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji UAM. Pan dr Michał Strzelbicki przeprowadził dla uczniów klas trzecich zajęcia na temat skutków prawnych prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub bez wymaganych uprawnień.
[czytaj więcej]

Amerykański gość
We wtorek, 2 grudnia gościem naszej szkoły był pracownik Wydziału Anglistyki UAM, młody naukowiec i rodowity Amerykanin - Kyle Shook. Przebywa on w Polsce w ramach rocznego stypendium Fundacji Fulbrighta.
[więcej...]


20 listopada 2014 r. w ramach współpracy nawiązanej przez XV LO z Wydziałem Prawa i Administracji UAM nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach poświęconych prawu karnemu i postępowaniu w sprawach nieletnich. Zajęcia poprowadziła pani mgr Magdalena Zamroczyńska, która na co dzień prowadzi konwersatorium z postępowania karnego dla studentów prawa.
[czytaj więcej]

Deklaracja o współpracy XV LO z Wydziałem Prawa i Administracji UAM
[czytaj więcej]

Od 1 wrzesnia 2014r. klasa humanistyczna- pod patronatem Instytutu Filologii Polskiej!
[czytaj więcej]

W dniu 16 kwietnia 2014 roku gościliśmy na wykładzie otwartym na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Pani dr Marta Waligórska od pierwszej chwili zaciekawiła nas swoim wykładem zatytułowanym „Od koloidów do nanotechnologii”.
[czytaj więcej]

"Iran - nie taki diabeł straszny jak go malują" - 28 marca 2014 r.
[więcej...]

19.03.2014 o godz. 17.00 w Auli Collegium Chemicum na Morasku duża grupa uczniów klas biologiczno-chemicznych (i nie tylko!) XV LO wysłuchała z zainteresowaniem wykładu prof. dr hab. Stefana Lisa: „Pierwiastki ziem rzadkich w badaniach naukowych i zaawansowanych technologiach”
[czytaj więcej]

04.03.2014 o godz. 17.00 w Auli Collegium Chemicum na Morasku kilku uczniów z naszej szkoły wzięło udział w wykładzie chemicznym z cyklu "Od współrzędnych geograficznych do orbitali chemicznych".
[czytaj więcej]

Miasta przyszłości
28 lutego 2014 r. uczniowie klas o profilach matematyczno- geograficznym wraz z panią dyrektor Grażyną Lach oraz panem prof. Sławomirem Barem wybrali się na wykład.
[więcej...]

Noc Naukowców z biologią- 27.09.2013

Noc Naukowców z geografią- 27.09.2013

Wykłady otwarte z chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Dodatkowe zajęcia z matematyki

Warsztaty historyczne

Lekcje biologii


Noc Naukowców 2016
W piątek 30 września grupa uczniów z naszego liceum wzięła udział w Nocy Naukowców na Wydziale Anglistyki UAM.
[więcej...]
O poezji współczesnej
W XV LO w Poznaniu dnia 15 grudnia 2016 r.  odbyły się zajęcia n.t. poezji współczesnej prowadzone
przez dr Martę Stusek , w których udział wzięli uczniowie klasy 2a objętej patronatem IFP UAM. 
Rozmawialiśmy na nich o szeroko pojętej poezji współczesnej i jej roli w naszym życiu.
Podjęliśmy się interpretacji takiego wiersza jak "Ten wiersz ma być buntowniczy" autorstwa Szymona
Słomczyńskiego, ale i wielu innych, równie ciekawych ,a przy niektórych nawet bardziej
zaskakujących swoją formą, to jest np. składających się z jednego zdania, czy posługujących się
kolorami czcionek, co skłoniło nas do zadania sobie pytania "czym w ogóle jest poezja?".
Zajęcia te rozpoczęły cykl warsztatów, których celem ma być zapoznanie nas z poezją współczesną, 
która jak się okazało, nieraz potrafi zaskoczyć.
Piotr Lewandowski