Copyright by K.K. Sobek 2016
Rada Rodziców

Szanowni Państwo!
Chcąc realizować bardzo ambitny plan proponowania naszej młodzieży szerokiego spektrum działań
kulturalnych, rekreacyjnych i wychowawczych, na które składają się doświadczenia teatralne,
kinowe, lekcje muzealne, wyjazdy wycieczkowe, imprezy kulturalne i wiele innych, Rada Rodziców
postanowiła część z nich dofinansowywać ze specjalnie utworzonego funduszu. Jedynym źródłem
zasilania tego funduszu są oczywiście Państwa rodzicielskie portfele. Wszyscy mamy świadomość tego,
że to właśnie dokonywane przez Państwa comiesięczne wpłaty w wysokości 40 zł. powodują, że Rada
Rodziców może udostępniać określone kwoty na rzecz szkoły i młodzieży.
Powyżej wskazaną składkę prosimy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca w okresie roku szkolnego
(10 miesięcy od IX - do VI klasy pierwsze i drugie; 8 miesięcy od IX - do IV klasy trzecie).
Wpłaty mogą być dokonywane na konto bankowe Rady Rodziców 33102040270000110200339093
zaznaczając imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza. Możliwe są także indywidualne
wpłaty składek u p. Barbary Szawary, która jest pracownikiem szkolnej administracji i sprawuje
nadzór nad finansami Rady Rodziców (pok. 2.4).
Rodziców, którzy nie zdecydują się na comiesięczne wpłaty w wysokości 40 zł., bardzo prosimy
o dobrowolne wpłaty na ogólne cele szkoły.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Skład Rady Rodziców w rou szkolnym 2015/2016
Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Plan lekcji

Absolwenci - ankieta

Absolwencie XV LO
Prosimy wypełnij ankietę!

ANKIETA

Przekaż 1%

W ramach akcji „1% dla mojej szkoły” rodzice i sympatycy naszej szkoły mogą przekazać 1% kwoty swojego podatku
w rozliczeniu rocznym PIT.