Copyright by K.K. Sobek 2017
Profile klas

Plan lekcji

Absolwenci - ankieta

Absolwencie XV LO
Prosimy wypełnij ankietę!

ANKIETA

Przekaż 1%

W ramach akcji „1% dla mojej szkoły” rodzice i sympatycy naszej szkoły mogą przekazać 1% kwoty swojego podatku
w rozliczeniu rocznym PIT.
 
Plan naucznia
Klasa humanistyczna pod patronatem Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. To propozycja dla młodzieży chcącej w przyszłości studiować prawo, nauki polityczne i
społeczne lub wybrać kierunki artystyczne, filologiczne, historię, kulturoznawstwo czy
dziennikarstwo. Od klasy pierwszej realizowany jest w zakresie rozszerzonym język polski, natomiast
od klasy drugiej również historia oraz wiedza o społeczeństwie. Uczniowie kontynuują naukę języka
angielskiego lub niemieckiego, a także mają możliwość wyboru drugiego języka (innego niż
zadeklarowany jako wiodący) spośród języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub
hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się w grupach o różnym poziomie zaawansowania, również
międzyoddziałowo. Szkoła stwarza również możliwość nauki języków: francuskiego, niemieckiego oraz
chińskiego w ramach kół zainteresowań.
W klasie drugiej realizowany jest również dodatkowy przedmiot uzupełniający - Elementy
prawa. Patronat naukowy nad realizacją programu autorskiego z tego przedmiotu objął Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo szkoła podpisała
porozumienie o współpracy
z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu mające na celu współdziałanie na rzecz realizowania,
popularyzowania i rozwijania programu edukacji prawnej.
Ponadto proponujemy naszym uczniom udział w licznych wykładach oraz seminariach na
wyższych uczelniach a także możliwość doskonalenia umiejętności językowych podczas wycieczek
zagranicznych. Młodzież regularnie korzysta z oferty kulturalnej Poznania, wychodząc do teatrów,
opery, muzeów oraz na koncerty. Program klasy pozwala na kształtowanie i rozwijanie umiejętności
artystycznych poprzez przygotowywanie przedstawień teatralnych oraz udział w licznych projektach.
Uczniowie, których pasją jest dziennikarstwo, mają szansę redagowania gazetki szkolnej „Degówka”
oraz nagrywania audycji „Radiowa Piętnastka”.


Klasa B biologiczno-geograficzna (patronacka)
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
biologia, geografia

Przedmioty dodatkowo punktowane (wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną):
biologia, geografia, pierwszy język obcy nowożytny

Dodatkowe przedmioty uzupełniające:
elementy prawa, angielski w biznesie, matematyczna reaktywacja
Plan naucznia
Profil pod patronatem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Klasa ta jest dobrą propozycją dla uczniów mających rozległe i jeszcze nie do końca
sprecyzowane zainteresowania. W klasie pierwszej uczniowie realizują ze wszystkich przedmiotów
podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, natomiast w klasie drugiej i
trzeciej obowiązuje rozszerzony program nauczania biologii i geografii. Taki dobór przedmiotów
otwiera drogę do studiowania na wielu kierunkach, takich jak: biologia, bioinżynieria medyczna,
architektura krajobrazu, ochrona środowiska, ekonomia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe,
turystyka, agroturystyka, geografia, kartografia, geodezja, hotelarstwo. Uczniowie kontynuują naukę
języka angielskiego lub niemieckiego, a także mają możliwość wyboru drugiego języka (innego niż
zdeklarowany jako wiodący) spośród języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub
hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się w grupach o różnym poziomie zaawansowania, również
międzyoddziałowo.
W klasie drugiej realizowane są następujące dodatkowe przedmioty uzupełniające: Elementy
prawa (patronat naukowy nad realizacją programu autorskiego z tego przedmiotu objął Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Angielski w biznesie, natomiast
w klasie trzeciej: Matematyczna reaktywacja. Innowacyjny program Angielski w biznesie poszerza
wiedzę na temat ekonomii
i przygotowuje do odnalezienia się na rynku pracy. Natomiast Matematyczna reaktywacja pokazuje
praktyczne zastosowanie matematyki w życiu. Ponadto młodzież uczestniczy w projektach
laboratoryjnych, bierze udział
w warsztatach i wykładach organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy oraz Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych UAM. W ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych uczniowie są przygotowywani
do udziału w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych. W szkole funkcjonuje również koło
turystyczne Per Pedes, które zainteresuje wszystkich miłośników górskich wycieczek i rajdów.
Ponadto tradycją szkoły są, organizowane co roku, wyjazdy zagraniczne. W ramach zajęć
popołudniowych proponujemy również naukę języków chińskiego, francuskiego oraz niemieckiego.

Klasa C turystyczno-językowa (patronacka)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
geografia,  język angielski/język niemiecki, informatyka

Przedmioty dodatkowo punktowane (wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną)
geografia, pierwszy i drugi język obcy nowożytny

Dodatkowe przedmioty uzupełniające:
elementy prawa, język angielski/niemiecki w turystyce, matematyczna reaktywacja
Plan nauczania
Klasa pod patronatem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, adresowana jest do uczniów zainteresowanych geografią i dobrą znajomością języków
obcych ale także naukami ekonomicznymi. To propozycja dla młodzieży chcącej w przyszłości
studiować geografię, geoinformatykę, geologię, kierunki filologiczne, turystykę i rekreację lub
ekonomię. Od klasy pierwszej realizowany jest w zakresie rozszerzonym język angielski lub niemiecki,
natomiast od klasy drugiej również geografia i informatyka. Uczniowie kontynuują naukę języka
angielskiego lub niemieckiego, a także mają możliwość wyboru drugiego języka (innego niż
zdeklarowany jako wiodący) spośród języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub
hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się w grupach o różnym poziomie zaawansowania, również
międzyoddziałowo. Szkoła stwarza również możliwość nauki języków: chińskiego, francuskiego oraz
niemieckiego w ramach kół zainteresowań. Ponadto młodzież bierze udział w atrakcyjnych
warsztatach i wykładach organizowanych przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.
W klasie drugiej realizowany jest dodatkowy przedmiot uzupełniający - Elementy prawa
(patronat naukowy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Ponadto ofertę tej klasy uzupełnia nowatorski przedmiot Angielski lub Niemiecki w turystyce (inny
od języka rozszerzonego), który znacznie poszerza praktyczną znajomość języka przydatną nie tylko
na studiach kierunkowych ale także
w rozwijaniu pasji podróżniczych. Naszą młodzież zachęcamy również do udziału w wyjazdach
zagranicznych, w czasie których odwiedzamy atrakcyjne miejsca w Europie. Miłośników turystyki
górskiej oraz rowerowej zainteresuje z pewnością możliwość uczestnictwa w Szkolnym Kole
Turystycznym Per Pedes. W klasie trzeciej realizowany jest też innowacyjny przedmiot
Matematyczna reaktywacja, który pokazuje praktyczne zastosowanie matematyki w życiu.


Klasa D biologiczno-chemiczna
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia

Przedmioty dodatkowo punktowane (wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną):
biologia, chemia, pierwszy język obcy nowożytny

Dodatkowe przedmioty uzupełniające:
elementy prawa, angielski w medycynie, matematyczna reaktywacja
Program nauczania
Klasa adresowana jest do uczniów zainteresowanych szeroko pojętymi naukami przyrodniczymi. Jest
to propozycja dla młodzieży chcącej w przyszłości studiować medycynę, ochronę środowiska,
inżynierię biomedyczną, biotechnologię, bioinformatykę, biologię, chemię, farmację, weterynarię,
psychologię lub fizjoterapię. W klasie pierwszej uczniowie realizują ze wszystkich przedmiotów
podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, natomiast klasę drugą i trzecią
obejmuje rozszerzony program nauczania biologii i chemii. Uczniowie kontynuują naukę języka
angielskiego lub niemieckiego, a także mają możliwość wyboru drugiego języka (innego niż
zdeklarowany jako wiodący) spośród języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub
hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się w grupach o różnym poziomie zaawansowania, również
międzyoddziałowo. Szkoła stwarza również możliwość nauki języków: francuskiego, niemieckiego oraz
chińskiego w ramach kół zainteresowań.
W klasie drugiej realizowane są następujące dodatkowe przedmioty uzupełniające: Elementy
prawa (patronat naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu) oraz Angielski w medycynie, natomiast w klasie trzeciej: Matematyczna reaktywacja.
Innowacyjny przedmiot Angielski w medycynie poszerza znajomość języka obcego o specjalistyczną
terminologię a także przygotowuje do tłumaczenia i interpretacji tekstów naukowych. Natomiast
Matematyczna reaktywacja pokazuje praktyczne zastosowanie matematyki w życiu. Ponadto młodzież
realizuje projekty laboratoryjne, bierze udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez
Uniwersytet Przyrodniczy oraz Wydział Chemii UAM. W ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych
uczniowie są przygotowywani do udziału w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych. W szkole
funkcjonuje również koło turystyczne Per Pedes, które zainteresuje wszystkich miłośników górskich
wycieczek i rajdów. Natomiast pasje podróżnicze można rozwijać w ramach atrakcyjnych wyjazdów
zagranicznych organizowanych przez naszą szkołę.
Klasa A  humanistyczno-prawnicza (patronacka)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty dodatkowo punktowane (wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną)
historia, wiedza o społeczeństwie, pierwszy język obcy nowożytny

Dodatkowe przedmioty uzupełniające:
elementy prawa