Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
XV Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Wiktora Degi
w Poznaniu
Copyright by Katarzyna Maj 2007

- plan lekcji

- statut XV LiceumOgólnokształcącego
- regulamin ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15
- regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15
- spis podręczników
- tematy maturalne z języka polskiego

- koła zainteresowań
- wolontariat
- samorząd szkolny
WYCIECZKI