Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
XV Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Wiktora Degi
w Poznaniu
Copyright by Katarzyna Sobek 2007-2011

Wyciąg z kalendarza roku szkolnego
2011/2012


01.09.2011r.           - rozpoczęcie roku szkolnego
05 - 07.09.2011r.   - obóz integracyjny dla uczniów klas pierwszych
20.09.2011r.           - godz. 18:00 - zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas II 
                                 - zebranie ogólne w holu (procedury maturalne) i zebrania informacyjne dla
                                   rodziców uczniów klas III
30.09-1.10.2011r.  - wycieczka dydaktyczna do Warszawy dla uczniów klas trzecich
14.10.2011r .          - Święto Edukacji Narodowej
25.10.2011r.           - godz. 18:00 - konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas
31.10.2011r.           - dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
11.11.2011r.           - Narodowe Święto Niepodległości
29.11.2011r.           - godz. 18:00 - zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas
07.12.2011r.           - 115 rocznica urodzin prof. Wiktora Degi
13.12.2011.             - Zaduszi Literackie
22.12.2011r.           - spotkania opłatkowe społeczności szkolnej
23 - 31.12.11r.        - zimowa przerwa świąteczna
03.01.2011r.           - godz. 18:00 - konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas
19.01.2012r.           - X Poznański Międzyszkolny Przegląd Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki
                                   Świątecznej.
23.01.2012r.           - zakończenie klasyfikacji śródrocznej
24.01.2012r.           - wywiadówki dla rodziców uczniów wszystkich klas
28.01.2012r.           - studniówka
13.02- 26.02.2012r. - ferie zimowe
03-05.02.2012r.      - Targi Edukacyjne
13.03.2012r.            - godz. 18:00 - konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas
02-04.04.12r.           - Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów XV LO
05-10.04.12r.           - wiosenna przerwa świąteczna
17.04.2012r.            - godz. 18:00    - zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas
19.04.2012r.            - Drzwi Otwarte w XVLO
23.04.2012r.            - zakończenie klasyfikacji uczniów klas trzecich
26.04.2012 r.           - pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
                                  - wycieczka dydaktyczna dla uczniów klas drugich
27.04.2012r.            - zakończenie roku szkolnego dla abiturientów
30.04.2012r.            - dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
02.05.2012r.            - dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 
4,8,10.05.2012r.     - egzaminy maturalne (dla uczniów klas pierwszych i drugich dni wole od zajęć
                                    dydaktyczno-wychowawczych)
22.05.2012r.            - godz. 18:00 - konsultacje dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich
25.05.2012r.            - pożegnanie absolwentów
26.05.2012r.            - bal absolwentów
08.06.2012r.            - dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 
24,25,26.06.2012 r.- wycieczki klasowe
28.06.2012r.            - zajęcia integracyjne
29.06.2012r.            - zakończenie roku szkolnego