XV Liceum Ogólnokształcące od 01.02.2007r. funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 powstałego z połączenia z Gimnazjum nr 11.
Siedzibą szkoły jest okazały  budynek mieszczący się na os. Bolesława Chrobrego 107. W okresie wakacji szkoła została wyremontowana i w dużej części zmodernizowana zgodnie z wymogami XXI wieku. Mimo krótkiej (zaledwie 16 letniej historii), szkoła zdecydowanie pozytywnie wpisała się w oświatową mapę Poznania. Wysoki poziom kształcenia, łączony programowo z rozbudowanym systemem wychowawczym, skutkuje bardzo dobrymi wynikami, plasującymi regularnie XV Liceum na wysokich miejscach w rankingach Gazety Wyborczej. Ponad 90% absolwentów szkoły podejmuje i z powodzeniem kończy studia wyższe na uczelniach poznańskich, ale również w Polsce i za jej granicami. Naszych absolwentów można spotkać w roli pracowników naukowych na większości poznańskich wyższych uczelni, pracują także jako wysokiej klasy specjaliści w takich instytucjach jak centrale banków zagranicznych w Polsce i na świecie, Autostrada Wielkopolska, urzędy itp.
       Dzięki przeprowadzonemu remontowi, szkoła dysponuje doskonałymi warunkami do realizacji zajęć sportowych w postaci dwóch sal gimnastycznych z zapleczami szatniowymi i sanitarnymi oraz  boiskiem ze sztuczną trawą. Zmodernizowany system ogrzewania i wentylacji  zapewnia ćwiczącym pełny komfort.
W XV Liceum Ogólnokształcącym działa nowoczesna biblioteka z czytelniami na 24 miejsca i  dwoma centrami multimedialnymi dla uczniów na 8 stanowisk.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w bardzo dobrze wyposażonych w pomoce naukowe salach lekcyjnych, z których w 6 można korzystać z wszelkich środków multimedialnych (komputer, Internet, nagłośnienie stereo, rzutnik multimedialny, telewizor, odtwarzacze DVD i CD itp.). Szkoła posiada również nowoczesną salę komputerową.
       Chętni uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę na licznych kołach naukowych, rozwijać aktorskie zdolności biorąc udział w projektach artystycznych, poznawać piękne miejsca  podczas wycieczek klasowych i zaganicznych wycieczek szkolnych. Kilka razy w roku wspólnie korzystać z oferty poznańskich kin i teatrów.  XV Liceum Ogólnokształcące jest szkołą wartą wyboru!!!
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
XV Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Wiktora Degi
w Poznaniu
Copyright by Katarzyna Maj 2007-2008