Prof. Wiktor Dega – patron XV LO


        Profesor Wiktor Dega urodził się w roku 1896. Tuż po zakończeniu II wojny światowej w roku 1945 został profesorem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Poznaniu, a następnie Akademii Medycznej. Całe swoje zawodowe życie poświęcił usprawnianiu metod leczenia narządów ruchu po przebytych urazach oraz chorobie Heinego-Medina. Specjalizował się m.in. w rehabilitacji wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego. Dzięki swym osiągnięciom został ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia do spraw rehabilitacji. Zmarł w 1995 roku.


„Okrucieństwem byłoby chronić człowieka
przed śmiercią, chorobą, a nie dać mu nadziei
na sprawność, powrót do normalnego świata.”

                                        prof. Wiktor Dega

Nie przypadkiem XV Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię prof. Wiktora Degi. Jego dążenie do integracji, bez względu na bariery, jest odzwierciedlane w rzeczywistości naszego liceum. Od samego początku dla całej kadry nauczycielskiej było oczywiste, że w szkole nie można uczyć i tylko uczyć, że równocześnie trzeba wychowywać.

XV LO to szkoła, w której ma swoje miejsce młodzież niepełnosprawna, znajdując tutaj nie tylko wiedzę, ale także nadzieję. Każdy uczeń przekraczający próg naszego liceum jest świadomy, że współtworzy ogromne dzieło zapoczątkowane przez prof. Wiktora Degę.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
XV Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Wiktora Degi
w Poznaniu
Copyright by Katarzyna Maj 2007