Dyrektor:             mgr Grażyna Lach
                       Wicedyrektor:   mgr Aleksandra Dymska


         Przedmiot             Imię i nazwisko nauczyciela
   
                                                            mgr Anna Kryńska
                                                            mgr Irena Maluśkiewicz- Kostecka
                                                            mgr Beata Żukowska

                                                            mgr Agnieszka Palak
                                                            mgr Izabela Szewczuk

                                                            mgr Barbara Kasprzak
                                                            mgr Krzysztof Skiba
                                                                                                                     

                                                            mgr Lucyna Piotrzkowska
                                                            mgr Katarzyna Sobek

                                                            mgr Danuta Kosztyła

                                                            mgr Maria Janczewska
                                                            mgr Danuta Kosztyła

                                                            mgr Grażyna Lach                                                            mgr Wiesława Marciniak


                                                            mgr Katarzyna Sobek                                                            mgr Beata Szymańska

                                                           mgr Piotr Wełnitz


                                                        
Nauczyciele uczący w roku szkolnym
2011/2012
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
XV Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Wiktora Degi
w Poznaniu
Copyright by Katarzyna Sobek 2007-2011