Poznański Serwis Oświatowy

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Politechnika Poznańska
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuAkademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Wirtualny Informator Maturzysty
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
XV Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Wiktora Degi
w Poznaniu
Copyright by Katarzyna Sobek 2007-2011

Centrum Doradztwa Zawodowego dla młodzieży w Pozaniu