Copyright by K.K. Sobek 2013
Obóz integracyjny klas pierwszych - Straduń 2012

Plan lekcji

Już wkrótce

Absolwenci - ankieta

Absolwencie XV LO
Prosimy wypełnij ankietę!

ANKIETA

Przekaż 1%

W ramach akcji „1% dla mojej szkoły” rodzice i sympatycy naszej szkoły mogą przekazać 1% kwoty swojego podatku
w rozliczeniu rocznym PIT.
W dniach 5 -7 września 2012 roku w miejscowości Straduń odbył się tradycyjny dla naszej szkoły obóz dla wszystkich klas pierwszych XV LO im. W. Degi w Poznaniu. Celem trzydniowego wyjazdu było zintegrowanie uczniów w poszczególnych zespołach klasowych, jak również całej społeczności klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013.
W ramach zajęć integracyjnych, klasy pod opieką wychowawców, spotkały się z pedagogiem  szkolnym
i wspólnie wykonywali wiele zadań, pomagających wzajemnie się poznać. Jednym z nich było stworzenie pracy plastycznej, której tytuł brzmiał: „ Co lubię i czego nie lubię”. Następnie wszyscy uczniowie prezentowali swoje dzieła na forum klasy.
W drugi dniu obozu, obfitującego w zajęcia integracyjne, rozegrane zostały również mecze piłki plażowej pomiędzy reprezentacjami poszczególnych klas. Pierwsze miejsce zajęła klasa 1c, drugie - 1b, trzecie - 1d i czwarte - 1a. W godzinach wieczornych odbyło się tradycyjne ognisko, na którym prezentowały się poszczególne klasy w formie krótkich scenek teatralnych. Tym razem mottem przewodnim programów artystycznych było hasło „Klasa w świecie bajek”. Po zaprezentowaniu się, wszyscy przystąpili do wspólnego biesiadowania przy ognisku z piosenką i gitarą oraz tradycyjną pieczoną kiełbasą. Podsumowaniem dnia, obfitującego w wiele zadań i przedsięwzięć była również dyskoteka.
Oprócz zajęć integracyjnych odbyły się dwie wycieczki. Pierwszą z nich było wyjście do lasu do miejscowości Smolarnia, gdzie pana leśniczy omawiał zagadnienia dotyczące: pracy leśnika, prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej oraz ciekawostek z życia lasu.
W ramach drugiej wycieczki wszystkie klasy wyjechały do miejscowości Tuczno, w której znajduje się XII wieczny zamek rodziny Wedel - Tuczyńskich. W zamku odbyła się prelekcja na temat uzbrojenia rycerskiego oraz zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie mieli okazję strzelać z broni palnej takiej jak: hakownice i armaty.
Druga część wycieczki obejmowała zwiedzanie systemu umocnień i bunkrów wchodzących w skład Pomorskiego Wału Umocnień. Tutaj odbyła się prelekcja na temat uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy, biorących udział w działaniach wojennych I i II wojny światowej. Następnie uczniowie poszczególnych klas zeszli do systemu podziemnych korytarzy i bunkrów, gdzie poznali specyfikę służby wojskowej na terenie sytemu umocnień Wału Pomorskiego.
Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012
Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012
Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012
Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012
Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012
Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012
Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012 Straduń 2012