Copyright by K.K. Sobek 2013
Klasa 1c - klasa akademicka

Plan lekcji

Już wkrótce

Absolwenci - ankieta

Absolwencie XV LO
Prosimy wypełnij ankietę!

ANKIETA

Przekaż 1%

W ramach akcji „1% dla mojej szkoły” rodzice i sympatycy naszej szkoły mogą przekazać 1% kwoty swojego podatku
w rozliczeniu rocznym PIT.
klasa_akademicka_1 klasa_akademicka_2 klasa_akademicka_3
klasa_akademicka_4 klasa_akademicka_5 klasa_akademicka_6
     9 kwietnia 2014 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Gospodarki Międzynarodowej - prof. dr hab. Tomasza Rynarzewskiego, prof. zw. UE, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu a XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof. W. Degi w Poznaniu reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 - Grażynę Lach.
     Celem porozumienia jest przybliżenie młodzieży licealnej problemów związanych ze zmianami dynamicznie ewoluującej gospodarki światowej, zaktywizowanie uczniów do poszerzania własnych zainteresowań, doskonalenie uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem przyszłych studiów oraz przygotowanie do działalności w uczelnianych kołach naukowych i innych organizacjach studenckich.
     Uczniowie klasy objętej patronatem będą uczestniczyli w wykładach, warsztatach i seminariach prowadzonych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UE oraz pracach studenckich kół naukowych.